Консулска информация

Почетни консули

Списък на почетните консули на Република България в Италия

Консулски съобщения

Условия за плащане на консулските услуги

Приемане на Закон № 132 от 1 декември 2018 г.

Aнкетно проучване относно причините за емиграция

27.10.2014г.

Информация относно шофиране със свидетелство за правоуправление на МПС, издадено в България на територията на Италия

Издаване на български лични документи

Издаване на паспорт и лична карта чрез Консулската служба:

Условия и ред за издаване на лична карта на български граждани

Условия и ред за издаване на паспорти на български граждани

Издаване на български лични документи чрез използване на транспортните услуги на куриерска фирма DHL

Издаване и подмяна на българско Свидетелство за управление на моторно превозно средство

Издаване на временни паспорти на български граждани

Европейски временен паспорт за пътуване (emergency travel document)

Декларация за напускане на територията на Република България от малолетни и непълнолетни лица (Основание – чл. 76, ал. 9 от ЗБДС)

Българско гражданство

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация

Придобиване на българско гражданство от лица до 18г. на които единият родител е български гражданин

Придобиване на българско гражданство по произход

Възстановяване на българско гражданство

Освобождаване от българско гражданство

Установяване наличие на българско гражданство

Заверки и легализации

Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ (пълномощни, декларации, заявления и т.н.):

Легализация:

Визови въпроси

Визови въпроси:

Издаване на визи:

Подаване на заявление за издаване на визи:

Изисквания при попълване на заявлението за виза:

Гражданско състояние

Гражданско състояние:

Регистриране на брак в България:

Сключване на граждански брак в Посолството:

ДОКУМЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРЕД ИТАЛИАНСКИТЕ ВЛАСТИ (NULLA OSTA)

Регистриране на раждане:

Регистриране на смърт настъпила в Италия:

Списък на български адвокати, практикуващи в Италия

Списък на адвокати

Други

Здравно осигуряване на българските граждани живеещи в чужбина:

Митническа информация за пътуващите:

Помощ за изпаднали във финансово затруднение български граждани на територията на Италия:

Формуляри:

Please reload