При възникване на ситуации на 4 април 2021 г., свързани с доказване пред органите на реда на правото на придвижване на български граждани, пътуващи към и от образуваните на територията на Италия избирателни секции в деня на провеждането на парламентарните избори,  е качена нота с указания на италианското МВнР за сведение и позоваване.

01.04.2021 г.

Посолство на Република България в Рим

Гласуване с изтекли документи за самоличност извън страната
 
Българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас, удостоверяват своята самоличност с валидни български документи за самоличност. Съгласно Решение № 2138-НС от 26 февруари 2021 г. на ЦИК, ще бъдат допускани да гласуват и български граждани, които удостоверяват самоличността си пред СИК извън страната с лична карта или паспорт, чийто срок на валидност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г., като не се изисква удостоверение, че лицето е подало заявление за издаване на нов документ за самоличност по чл. 263 от Изборния кодекс.


Линк към Решение № 2138-НС можете да намерите тук.

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че със свое Решение № 2212-НС ЦИК определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Линк към документа можете да намерите тук.

Точните адреси на СИК в Италия и в Малта можете да намерите тук: https://www.mfa.bg/embassies/italy/ns2021/3762

 

Моля да имате предвид, че във връзка с приетия от италианското правителство декрет, съгласно който в периода 3-5 април ще важат правилата на „червената зона“, желаещите да упражнят своето право на глас на 4 април български граждани следва да отбележат в своята декларация за придвижване опцията „altri motivi ammessi“, като добавят следното пояснение: „Situazione di necessità - voto Elezioni per l'Assemblea Nazionale Bulgaria - 4 aprile 2021“.  

Образец на декларация можете да намерите тук.

15.03.2021 г.

Посолство на Република България в Рим

Информираме Ви, че на Интернет страницата на Централната избирателна комисия е активирана възможността за електронно подаване на заявления за гласуване извън страната. Заявлението е достъпно на следния адрес:

https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/submit

 

Потвърдените заявления на граждани, заявили желание да гласуват извън страната, са публикувани на следния адрес:

https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/registered

 

Информацията е структурирана по държави и дава възможност за справка за заявените места за гласуване и броя на гражданите, желаещи да гласуват по отделните места. Поетапно от страна на ЦИК се въвеждат и получените от дипломатически/консулски представителства заявления на хартиен носител, като до името на заявителя е изписано „(ДКП)“.

Непотвърдените заявления са публикувани на следния адрес (подредени по азбучен ред, заедно с констатираните несъответствия):

https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/not_registered

 

11.02.2021 г.

Посолство на Република България в Рим

ЦИК одобри образец на заявление за гласуване извън страната, което можете да изтеглите тук:

 

Заявлението се подписва саморъчно от заявителя и се подава не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 09.03.2021 г.

 

Подаването на заявлението става лично или чрез писмо по пощата до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

 

Може да бъде изпратено и електронно заявление през интернет страницата на ЦИК, по ред, определен от комисията.

 

Изпратеното по електронна поща сканирано заявление не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 от ИК.

 

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред СИК по образец.

 

По-подробна информация можете да намерите на официалната страница на ЦИК: www.cik.bg.

 

 

Посолство на Република България в Рим

28.01.2021 г.

На 4 април 2021 г. ще се произведат избори за Народно събрание на Република България. Народното събрание се състои от 240 народни представители. Българските граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., следва да заявят своето желание чрез подаване на заявление за гласуване извън страната по един от следните два начина:

 

- в писмена форма пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Това става чрез писмено заявление по образец, утвърдено от Централната избирателна комисия, не по-късно от 25 дни преди изборния ден (т.е. не по-късно от 9 март 2021 г.), подписано собственоръчно и подадено лично, или чрез писмо до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

 

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред СИК по образец.

 

Българските граждани, които са подали заявление за гласуване извън страната по посочените начини, в случай че за съответното място бъде разкрита секция за гласуване извън страната, служебно ще бъдат заличени от избирателния списък в страната и не е необходимо да приедприемат други действия.

 

За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия - www.cik.bg, на МВнР - www.mfa.bg, както и сайта на Посолството на Република България в Рим - https://www.amb-bulgaria.it/.

 

Посолство на Република България в Рим

25.01.2021 г.